Asava – Arishta

Arishta’s

 1. Abhayarishtam
 2. Amrutarishta
 3. Aragwadharishtam
 4. Arjunaristha
 5. Ashokarishta
 6. Ashwagandharishta
 7. Ayaskriti
 8. Babbularishta
 9. Balamrutam
 10. Balarishta
 11. Dhathryarishta
 12. Dashamoolarishta
 13. Dashamoola jeerakarishta
 14. Devadarvarishta
 15. Dhanwantharam Arishtam
 16. Dantyarishtam
 17. Draksharishtam
 18. Duralabharishtam
 19. Eladyarishta
 20. Gugguluthiktakarishata
 21. Jeerakarishtam
 22. Jeevabandhu
 23. Kanakabinduarista
 24. Khadirarishta
 25. Kutajarishta
 26. Lakshmanarishtam
 27. Mahamanjistadhyarista
 28. Manduradyarishata
 29. Mrudwikarishata
 30. Mrutasanjeevini arishta
 31. Mulakadyarishta
 32. Mustakarishta
 33. Nellikka Arishtam 
 34. Nimbadyarista
 35. Partharishtam
 36. Parthadyarista
 37. Patolarishta
 38. Rohitakarishta
 39. Saraswatharishtam
 40. Sirisharishta
 41. Sudarshanarista
 42. Sukumarishta
 43. Takrarishta
 44. Varanadyarishta
 45. Vasarishta
 46. Vidangarishta
 47. Viswamirta

Asava’s

 1. Ahiphenasava
 2. Amalakasava
 3. Aragwadhasavam
 4. Aravindasava
 5. Bhringarajasava
 6. Chandanasava
 7. Chavikasavam
 8. Chitrakasavam
 9. Dhatryasava
 10. Gomutrasava
 11. Guggulwasava
 12. Haritakyasava
 13. Kanakasava
 14. Karpoorasava
 15. Kumaryasava
 16. Lodhrasava
 17. Lohasava 
 18. Madhuakasava big
 19. Madhuakasava small
 20. Mulakasava
 21. Nalikerasava
 22. Nimbamrutasava
 23. Nimbasava
 24. Panchakolasava
 25. Patrangasava
 26. Patolasava
 27. Pippalyasava
 28. Punarnavasava
 29. Pushkaramulasava
 30. Putikaranjasava
 31. Rohitakasava
 32. Sarvadyasava
 33. Srikhandasava
 34. Sudarshanasava
 35. Sukumarasava
 36. Ushirasava
 37. Varanasava
 38. Vasakasava
 39. Vidaryadyasava
 40. Virataradyasava
Secured By miniOrange