Saptasaram Kashaya

saptasaram-kashaya

Ingredients of Saptasaram Kashaya :

 1. Varshabhu/Punarnava (Boerhaavia diffusa)
 2. Bilva (Aegle marmelos)
 3. Khalvo/Kulatha (Macrotyloma uniflorum)
 4. Urubu/Eranda (Ricinus communis)
 5. Sahachara (Nilgirianthus ciliatus)
 6. Shunti (Zingiber officinalis)
 7. Agnimantha (Premna mucronata)

Indication of Saptasaram Kashaya :

 1. Vibanda
 2. Agnimandya
 3. Yoni shoola
 4. Hrut shoola
 5. Kukshi shoola
 6. Prushta shoola
 7. Shroni shoola
 8. Udara
 9. Ashteela
 10. Gulma
 11. Pleeha

Anupana :

 1. Saindhava Lavana
 2. Pippali
 3. Hingu

Reference:

 1. Sahasrayoga

Leave a Comment

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Secured By miniOrange