Ksheerabala thaila

  Ingredients : Bala moola Thila thaila Goksheera Indication: 80 types of vata roga Mode of use: Paana Vasti Abhyanga Nasya Reference : Sahasrayoga Astanga hrudaya vatashonita chikitsa

Kaishora Guggulu

Ingredients : Triphala – Haritaki (Terminalia chebula) – Vibhitaki (Terminalia bellirica) – Amalaki (Emblica officinalis) Amruta (Tinospora cordifolia) Guggulu (Gum-resin of Commifera mukul) Trikatu – Pippali (Piper longum) – Maricha (Piper nigrum) – Shunti (Zinigber Officinale) Vidanga (Embelia ribes) Danti (Baliospermum montanum) Trivrit(Operculina turpethum) Indication : Sarva Kusta Tridoshaja Vatarakta Sarva Vrana Gulama Prameha pidaka … Read more

Avipathi Choorna

Avipathi Choorna Ingredients: Nagara (Zinigber Officinale) Pippali (Piper longum) Maricha (Piper nigrum) Twak (Cinnamomum zeylanicum) Ela (Elettaria cardamomum) Patra (Cinnamomum tamala) Ambhoda (Cyperus rotundus) Vidanga (Embelia ribes) Amalaka (Emblica officinalis) Trivrit (Operculina turpethum) Sita (Sugar) Indication: Mutrakruchra Jwara chardi Kasa Shosha Bhrama Kshaya Taapa Paandu Mandagni Vishavikara All pittajanita rogas Refference: Astanga Hrudaya Virechanakalpa Adhyaya

Avipathikara Choorna

Avipathikara Choorna Ingredients:  Trikatu – Pippali (Piper longum) – Maricha (Piper nigrum) – Shunti (Zinigber Officinale) Triphala    – Haritaki (Terminalia chebula)    – Vibhitaki (Terminalia bellirica)    – Amalaki (Emblica officinalis) Musta (Cyperus rotundus) Vida lavana (Vida salt) Vidanga (Embelia ribes) Ela (Elettaria cardamomum) Patra (Cinnamomum tamala) Lavanga (Syzygium aromaticum) Trivrit (Operculina turpethum) Sharkara … Read more

Gandharvahastadi kashaya

Gandharavahastadi Kashaya Ingredients: Gandharvahasta (Ricinus communis) Chirabilva (Holoptelea integrifolia) Hutasha (Plumbago zeylanica) Vishwa (Zingiber officinalis) Pathya (Terminalia chebula) Punarnava (Boerhaavia diffusa) Yavasa (Alhagi pseudalhagi) Bhumitaala (Chlorophytum tuberosum) Indication: Vatahara Agni deepana Ruchiprada Malashodhana Anupana: Saindhava Lavana Guda Refference: Sahasrayoga

Chandraprabha Vati

        Chandraprabha Vati Ingredients : Chandraprabha (Cinnamomum camphora) Vacha (Acorus calamus) Musta (Cyperus rotundus) Bhunimba (Andrographis paniculata) Daruka (Cedrus deodara) Haridra (Curcuma longa) Ativisha (Aconitum heterophyllum) Darvi (Berberis aristata) Pippalimoola (Piper longum) Chitraka (Plumbago zeylanica) Trivrit (Operculina turpethum) Danti (Baliospermum montanum)  Patra (Cinnamomum tamala)  Twak (Cinnamomum zeylanicum)  Ela (Elettaria cardamomum)  Vamshalochana (bambusa bambos) … Read more

Triphala Choorna

Ingredients : Hareetaki (Terminalia chebula) Vibhitaki (Terminalia belerica) Amalaki (Emblica officinalis) Indication: Meha Shotha Vishama jwara Deepana Shleshmapitta hara Kusta hara Rasayana Netra roga(when it is used along with ghee and honey) Reference: Sharangadhara Samhita

Sahacharadi Kashaya

Ingredients : Shachara (Nilgirianthus ciliatus) Suradaru (Cedrus deodara) Nagara (Zinziber officinale) Indication : Vata roga Drutavilambitago bhavatichaya Anupana Thaila Reference: Sahasrayoga Astanga hrudaya vatavyadhi Chikitsa

Amruthothara Kashaya

Ingredients : Nagara ( Zinziber officinale)                     2parts Amrurta (Tinospora cordifolia)                6parts Hareetaki (Terminalia Chebula)              4parts Indication: Jwara Reference: Sahasrayoga

Secured By miniOrange